Úvod

Fotografie nás dnes obklopují na všech místech, aniž bychom si to někdy uvědomovali. A právě makrofotografie nám umožňuje nahlédnout detailně na tvary a povrchy různorodých předmětů, které bychom pouhým pohledem oka přehlédli. Může zobrazit svět, tak jak ho normálně nevidíme a odhalit nám jeho skrytou krásu. Tvorba makrofotografií vyžaduje velkou trpělivost a speciální fotografické pomůcky.

Pro pochopení základních principů makrofotografie je nezbytné znát základní pojmy ve fotografii. Pomocí nich si objasníme odlišnosti mezi fotografováním na digitální a analogový fotoaparát. Oba druhy fotoaparátů jsem dnes stále hojně využívány. Při fotografování na digitální fotoaparát můžeme získané snímky ihned kontrolovat na displeji a upravovat v počítači. Starší analogové přístroje nabízí výhodnou cenu fotoaparátů i příslušenství, které snadno můžeme pořídit v různých bazarech. Nedílnou součástí při fotografování snímků na analogový přístroj je i zdigitalizování nasnímaného materiálu z důvodu dalších úprav v počítačových grafických programech. V nich můžeme snímky díky pokročilým editorským nástrojům upravovat. Vždy je však nutno brát v úvahu, že co na snímku chybí, to již v počítačovém programu budeme těžce nahrazovat.

Pokusím se vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými pomůckami pro makrofotografii. Sem patří základní pomůcky, které jsou běžně používány ve všech odvětvích fotografie a tvoří základ každého kvalitně zhotoveného snímku. Mezi ně se řadí stativ, důležitý pro ostrost snímku, odrazné desky projasňující temné partie snímku, drátěná spoušť a jiné. Pro zhotovení makrofotografií se neobjedeme bez speciální pomůcek. Ty jsou určeny pro dosažení velkého měřítka zobrazení fotografovaného předmětu. Popsat jsem se snažil všechny běžně dostupné a využívané pomůcky v moderní makrofotografii, které jsem si pro tento účel pořídil.