Ostatní základní pomůcky

Jako v každém jiném druhu fotografie lze i v makrofotografii použít libovolné pomůcky, které zlepší výsledný snímek. Vhodné jsou odrazné desky, které projasní stíny, úhlové hledáčky nebo zaostřovací lupy apod. Zvláště v makrofotografii, kdy je při velkém zvětšení znátelný každý pohyb fotografovaného předmětu, se hodí různé opory proti větru, které zmírní pohyby předmětu.

Úhlový hledáček umožňující pohodlné posouzení obrazu v hledáčku
Úhlový hledáček umožňující pohodlné posouzení obrazu v hledáčku

Zaostřovací dalekohled zvyšující přesnost zaostření
Zaostřovací dalekohled zvyšující přesnost zaostření