Drátěná spoušť

Při každém zmáčknutí spouště fotoaparátu dojde k chvění, které se může negativně projevit na následném snímku. Tomu lze předcházet pomocí drátěné spouště. Ta by měla být vždy v oblouku, jinak hrozí opět rozhýbání snímku. K exponování delších dob můžeme také použít samospoušť na fotoaparátu. Moderně se místo drátěné spouště používají i spouště na dálkové ovládání. Ty však nejsou v makrofotografii tolik význačné.

Drátěná spoušť pro fotoaparáty Praktica
Drátěná spoušť pro fotoaparáty Praktica