Měřítko

Makrofotografie je pojem, který se používá při fotografování předmětů v měřítku 1 : 2 až 30 : 1. Toto vymezení je však vykládáno vždy různě a nelze jej zobecnit. Měřítko 1 : 2 znamená, že objekt bude na snímači či filmu zobrazen v poloviční velikosti oproti skutečnosti. O fotografiích pořízených v menším měřítku než 1 : 2 mluvíme jako o fotografiích detailu neboli tzv. close-up fotografii. Při měřítku větším než 30 : 1 zobrazení mluvíme již o mikrofotografii, kde se snímky pořizují nejčastěji pomocí mikroskopu.

Nejčastějším tématem makrofotografie jsou drobní živočichové (mouchy, včely atd.), rostliny nebo struktury materiálů či drobné předměty. Právě díky makrofotografii můžeme zkoumat malá těla živočichů a struktury povrchů, a tak zachytit nepostřehnutelné detaily.

Prakticky se dají pořizovat makrofotografie asi do měřítka 10 : 1. Při větším měřítku narážíme na problém hloubky ostrosti kresby a správného stanovení expozice, i když dnešní fotoaparáty měří dopadající světlo za objektivem. To dovoluje použití různých pomůcek při makrofotografii jako mezikroužky nebo makroměch.

Pro makrofotografii je nejideálnějším přístrojem digitální zrcadlovka, která je dnes nejrozšířenějším fotografickým přístrojem. Na jejich displeji můžeme ihned kontrolovat exponovaný snímek, což nám mnohdy ušetří jinak nákladný filmový materiál. Výsledný snímek můžeme okamžitě upravovat v grafických počítačových programech. Téměř každý digitální fotoaparát disponuje také funkcí Makro. Tato funkce umožňuje zaostřit na krátké vzdálenosti, což normální režim neumožňuje. Běžná minimální zaostřovací vzdálenost se pohybuje podle typu fotoaparátu kolem desítek centimetrů. S funkcí Makro je ale možné zaostřit na vzdálenosti již několika centimetrů, a tak není třeba vlastnit speciální makroobjektivy nebo jiné pomůcky.

Před masivním nástupem digitálních fotoaparátů byl nejpoužívanější fotografický přístroj jednooká zrcadlovka na kinofilmový materiál. Díky příznivým cenám příslušenství a samotných fotoaparátů jsou i dnes tyto analogové fotoaparáty hojně využívány mnoha amatéry i profesionály.

Nejméně ideálním fotoaparátem pro fotografování makrofotografií je kompaktní fotoaparát ať již digitální nebo klasický. Na tyto typy fotoaparátů totiž nejdou nasadit běžné speciální pomůcky. Jedinou vyjímku tvoří předsádkové čočky.