Hloubka ostrosti

Hloubka ostrosti udává rozdíl vzdáleností nejvzdálenějšího a nejbližšího předmětu, které se na fotografii jeví lidskému oku ještě ostré. Fotografie je vždy ostrá v rovině, na kterou je zaostřeno. Před a za touto rovinou je fotografie méně ostrá nebo neostrá. Přechod ostrosti může být pomalý nebo rychlý, podle faktorů, které ovlivňují hloubku ostrosti.

Hloubku ostrosti ovlivňují 3 faktory:

  • Ohnisková vzdálenost objektivu - čím je ohnisková vzdálenost objektivu delší, tím klesá hloubka ostrosti. To je také důvod, proč obecně je u digitálních fotoaparátů větší hloubka ostrosti než u kinofilmových fotoaparátů. Ohnisková vzdálenost objektivů digitálních fotoaparátů se pohybuje v řádu jednotek až desítek milimetrů, kdežto u kinofilmových fotoaparátů je ohnisková vzdálenost v desítkách až stovkách milimetrů.
  • Clona - čím menší je nastavená clona, tím je hloubka ostrosti menší. Se zvětšující se clonou roste hloubka ostrosti.
  • Vzdálenost předmětu - hloubka ostrosti je tím větší, čím je větší vzdálenost od předmětu. V makrofotografii se hloubka ostrosti mění už při vzdálenosti desítek milimetrů.

Příklad hloubky ostrosti, zaostřeno na popředí, clona f2.8
Příklad hloubky ostrosti, zaostřeno na popředí, clona f2.8

Příklad hloubky ostrosti, zaostřeno na popředí, clona f8
Příklad hloubky ostrosti, zaostřeno na popředí, clona f8

Příklad hloubky ostrosti, zaostřeno na pozadí, clona f2.8
Příklad hloubky ostrosti, zaostřeno na pozadí, clona f2.8

Příklad hloubky ostrosti, zaostřeno na pozadí, clona f8
Příklad hloubky ostrosti, zaostřeno na pozadí, clona f8