Stabilizace obrazu

Neostrá fotografie nemusí být vždy příčinou rychlosti snímaného předmětu nebo špatného zaostření. Na vině může být chvění rukou, které negativně působí na ostrost snímku. Tato neostrost fotografie je tím větší, čím použijeme větší ohniskovou vzdálenost a delším časem exponování.

Stabilizace obrazu slouží k redukování nežádoucích vlivů na ostrost fotografie jako je právě chvění rukou nebo fotoaparátu. Se stabilizací obrazu můžeme fotit i za zhoršených světelných podmínek. Stabilizace lze také použít jako částečná náhrada stativu.

Mezi digitálními fotoaparáty je dnes nejrozšířenější mechanická stabilizace obrazu, označovaná někdy jako optická. Tento druh stabilizace vyrovnává nežádoucí pohyby pomocí pohyblivých členů optické soustavy fotoaparátu. Pro vyrovnání chvění se používá optický měch, plovoucí čočky nebo pohyb celého objektivu. Všechny uvedené metody používají mechanického posuvu, naklánění či otáčení, aby paprsky vycházející ze jednoho bodu scény dopadaly vždy na stejné místo snímače nebo filmu.

Stabilizace obrazu pomocí plovoucích čoček v objektivu
Stabilizace obrazu pomocí plovoucích čoček v objektivu
Zdroj: http://www.fotografovani.cz/art/fotech_df/typy-stabilizace-obrazu.html

Stabilizace obrazu pomocí posuvu snímače
Stabilizace obrazu pomocí posuvu snímače
Zdroj: http://www.fotografovani.cz/art/fotech_df/typy-stabilizace-obrazu.html